Kinh Trung bộ tập I

(Ban biên tập đã dò với nguyên bản tuy nhiên vẫn còn bị một số lỗi chính tả. Nếu bạn đọc phát hiện lỗi xin báo chúng tôi biết bằng cách chép và dán chữ sai vào phần comment. Xin chân thành cảm ơn. bttdtkvn)

1. KINH PHÁP MÔN CĂN BỔN

(Mulapariyaya sutta)

2. KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC

(Sabbasavasuttam)

3. KINH THỪA TỰ PHÁP

(Dhammadayadasutta)

4. KINH SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM

(Bhayabheravasuttam)

5. KINH KHÔNG UẾ NHIỄM

(Ananganasuttam)

6. KINH ƯỚC NGUYỆN

(Akankheyyasuttam)

7. KINH VÍ DỤ TẤM VẢI

(Vatthupatnasutta)

8. KINH ĐOẠN GIẢM

(Sallekhasuttam)

9. KINH CHÁNH TRI KIẾN

(Sammaditthisuttam)

10. KINH NIỆM XỨ

(Satipatthanasutta)

11. TIỂU KINH SƯ TỬ HỐNG

(Culasihanadasuttam)

12. ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG

(Mahasihanadasuttam)

13. ĐẠI KINH KHỔ UẨN

(Mahadukkhakkhandhasutta)

14. TIỂU KINH KHỔ UẨN

(Culadukkhakkhandhasuttam)

15. KINH TƯ LƯỢNG

(Anumanasuttam)

16. KINH TÂM HOANG VU

(Cetokhilasuttam)

17. KINH KHU RỪNG

(Vanapatthasuttam)

18. KINH MẬT HOÀN

(Madhupindikasuttam)

19. KINH SONG TẦM

(Dvedhavitakkasutta)

20. KINH AN TRÚ TẦM

(Vitakkasanthanasuttam)

21. KINH VÍ DỤ CÁI CƯA

(Kakacupamasutta)

22. KINH VÍ DỤ CON RẮN

(Alaggadupamasutttam)

23. KINH GÒ MỐI

(Vammikasutta)

24. KINH TRẠM XE

(Rathavivutasutta)

25. KINH BẪY MỒI

(Nivapasuttam)

26. KINH THÁNH CẦU

(Ariyapariyesanasuttam)

27. TIỂU KINH DỤ DẤU CHÂN VOI

(Culahatthipadopamasutta)

28. ĐẠI KINH DỤ DẤU CHÂN VOI

(Mahahatthipadopamasuttam)

29. ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY

(Mahasaropamasuttam)

30. TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY

(Culasaropamasuttam)

31. TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ

(Culagosingasuttam)

32. ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ

(Mahagosingasuttam)

33. ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

(Mahagopalakasuttam)

34. TIỂU KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

(Culagopalakasutttam)

35. TIỂU KINH SACCAKA

(Culasaccakasuttam)

36. ĐẠI KINH SACCAKA

(Mahasaccakasuttam)

37. TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI

(Culatanhasankhavasuttam)

38. ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI

(Mahatanha sankhaya suttam)

39. ĐẠI KINH XÓM NGỰA

(Mahassapurasuttam)

40. TIỂU KINH XÓM NGỰA

(Culaassapurasuttam)

41. KINH SALEYYAKA

(Saleyyakasuttam)

42. KINH VERANJAKA

(Veranjakasuttam)

43. ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG

(Mahavedallasuttam)

44. TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG

(Culavedallasuttam)

45. TIỂU KINH PHÁP HÀNH

(Culadhammasamadanasuttam)

46. ĐẠI KINH PHÁP HÀNH

(Mahadhammasamadanasuttam)

47. KINH TƯ SÁT

(Vimamsakastuttam)

48. KINH KOSAMBIYA

(Kosambiyasuttam)

49. KINH PHẠM THIÊN CẦU THỈNH

(Brahmanimantanikasuttam)

50. KINH HÀNG MA

(Maratajjaniyasuttam)

HẾT TẬP I

 

 

 

 

 

 

 

 

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRUNG BỘ

TẬP I

(Số thứ tự 5)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2536 - 1992

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN

2.     Hòa thượng THÍCH ĐÔN HẬU

3.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

4.     Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN

5.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

6.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

7.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

8.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

9.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

9.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

11.    Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI.

Nguyên bản: PALI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

 

 

Năm bộ Nikaya :