Thư mời dự lễ Vu-lan PL.2553-DL.2009

 TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO RIVERSIDE

CHÙA PHẬT TUỆ

10421 Cook Ave. Riverside, CA 92505 (951) 354-2201

Website: www.phattue.org     Email: chuaphattue@gmail.com

THƯ MỜI

LỄ VU LAN – BÁO HIẾU PL. 2553

Kính gửi: quý đồng hương và Phật tử xa gần.

Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, để mỗi người con hiếu thảo có cơ hội báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, quá vãng được siêu sanh tịnh độ.

Chùa Phật Tuệ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 6:00 PM chiều thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2009.

Ngoài ra mỗi tối, chùa có khóa lễ tụng kinh Vu Lan dâng sớ cầu siêu, cầu an vào lúc 8:00 PM để cầu nguyện cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử xa gần về tham dự lễ Vu Lan đốt nén tâm hương nhất tâm cùng cầu nguyện.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

Trân trọng kính mời,

TM. tăng chúng chùa Phật Tuệ

 

TK. Thích Quảng Trí

Chương trình lễ Vu Lan:

 

 - 6:00 PM Khai mạc

- Tuyên bố lý do

- Thuyết pháp

- Lễ cài hoa hồng

- Phát biểu của quan khách

- Đạo từ

- Tụng kinh cầu nguyện

- Cảm tạ

- Trai Tăng cúng dường, cơm chay thân mật.

- Thí thực cô hồn

- Văn nghệ mừng Vu-lan

_______


Ghi chú: Quý Phật tử muốn cầu siêu cầu an, xin vui lòng gởi tên và địa chỉ về chùa để dâng sớ cầu nguyện vào các khóa lễ hằng ngày.