Cảm Niệm Miền Đất Phật

 

image

(Nhân cuộc rước Xá Lợi Phật về chùa Bái Đính Việt Nam)

                                  

                                             Xứ Ấn Độ mịt mùng

                                             Cát bay miền đông Bắc

                                             Ai chung thủy với ai

                                             Sao tang thương cộng nghiệp .

 

                                             Nào phải đâu Người xoay lưng phó mặc

                                             Hay lo ngại luật vô thường .

 

                                     Nghìn năm cát gió nhiễu nhương

                                     Ngừoi đi là để chứng minh giáo truyền

                                     Không là Thần,chẵng Thánh-Thiên

                                     Thịt xương Người đó vẫn nguyên kiếp người .

 

                                                        Nhớ thưở xưa !

                                                     Đất nở hoa sen báu

                                                    Một lần thị hiện nơi đây .

                                                            Và hôm nay

                                                      Xứ Ấn  Độ đợi chờ

                                                Người xa lắm , cội Bồ Đề trông đợi

                                             Như cát trắng sông Hằng còn vời vợi

                                             Thuở loạn ly Người chia sớt phận mình .

 

                                                        Vâng ! Người đã đi

                                                      Thánh chiến can qua

                                                      Lấp vùi dấu tích

                                                       Phước báu trao tay

                                                      Ai phủi sạch chốn này .

 

                                                 Xứ Ấn Độ vắng bóng Người

                                        Có lẽ vì Người không là của riêng một chốn

                                        Ba ngàn năm rồi Người rong ruỗi khắp nơi .

 

                                                               Nhưng !

                                                  Người đi mà vẫn không xa

                                                          Ấn Độ ơi !

                                               Dẫu ngày về xót xa bao phế tích

                                               Thù hận-Chiến Tranh,tình nhân thế

                                              Chổ Người ngồi , chỉ là cội rễ Từ Bi  .

 

                                                                                                                  Giác Đạo-Dương Kinh Thành

Văn học: